Alternatif Tıp

Akupunkturun Etkinliği ve Kullanımıyla İlgili Güncel Bilimsel Bulgular

Akupunktur, geleneksel Çin tıbbına dayanan bir tedavi yöntemi olup, yüzyıllardır kullanılmaktadır. Akupunktur tedavisi, vücutta belirli noktalara ince iğnelerin batırılması yoluyla yapılır. Günümüzde yapılan araştırmalar, akupunkturun çeşitli hastalıkların tedavisinde etkili olduğunu göstermektedir. Akupunktur, kronik ağrı, migren, stres, depresyon gibi rahatsızlıkların tedavisinde alternatif bir yöntem olarak tercih edilmektedir. Uzman bir akupunktur teknikleri ve noktaları konusunda eğitim almış kişi tarafından yapılması gereken bu tedavi yöntemi, dünya genelinde birçok akupunktur merkezinde uygulanmaktadır.

Ana Noktalar

 1. Akupunktur nedir ve nasıl etki eder?
 2. Akupunkturun faydaları nelerdir?
 3. Akupunktur tedavisinin çalışma prensipleri nelerdir?
 4. Akupunktur merkezi seçerken nelere dikkat etmeliyiz?
 5. Akupunktur uzmanı nasıl bir eğitim almış olmalıdır?

Akupunkturun Nörolojik Etkileri: Yenilikçi Bulgular

Akupunktur, geleneksel Çin tıbbına dayanan ve vücuttaki enerji akışını düzenlemeyi amaçlayan bir tedavi yöntemidir. Son yıllarda yapılan araştırmalar, akupunkturun sadece fiziksel sağlık üzerinde değil, aynı zamanda nörolojik etkileri üzerinde de olumlu bir etkiye sahip olduğunu ortaya koymaktadır.

Akupunktur Nedir?

Akupunktur, vücuttaki belirli noktalara ince iğnelerin batırılması veya bu noktalara basınç uygulanması yoluyla yapılan bir tedavi yöntemidir. Çin tıbbına göre, vücuttaki enerji akışı, bu noktalardan geçer ve akupunktur ile bu akışın düzenlenmesi amaçlanır.

Akupunkturun Faydaları

Akupunktur tedavisinin birçok faydası bulunmaktadır. Bunlardan biri de nörolojik etkilerin düzenlenmesidir. Depresyon, anksiyete ve migren gibi nörolojik rahatsızlıkların tedavisinde akupunkturun olumlu sonuçlar verdiği gözlemlenmektedir.

Akupunktur Tedavisi

Akupunktur tedavisi, uzman bir akupunkturist tarafından uygulanmalıdır. Noktaların doğru bir şekilde belirlenmesi ve iğnelerin doğru bir şekilde yerleştirilmesi, tedavinin etkili olabilmesi için oldukça önemlidir. Ayrıca, akupunkturun nörolojik etkilerinin incelenmesi ve doğrulanması için yapılan araştırmalar da bu tedavi yönteminin daha da yaygınlaşmasını sağlamaktadır.

Önemli Not:

Akupunkturun nörolojik etkileri, modern tıp alanında yapılan yenilikçi araştırmalar ile her geçen gün daha da netleşmektedir. Bu etkilerin yanı sıra, akupunkturun fiziksel ve psikolojik sağlık üzerindeki faydaları da göz ardı edilmemelidir.

Akupunkturun Klinik Uygulamalarında Güncel Gelişmeler

Akupunktur, geleneksel Çin tıbbına dayanan bir tedavi yöntemi olup, vücudumuzdaki enerji akışını dengelemeyi amaçlar. Akupunktur, uzun yıllardır birçok sağlık sorununun tedavisinde kullanılmaktadır. Günümüzde, akupunkturun klinik uygulamalarında yaşanan güncel gelişmeler, tedavi yönteminin etkinliği ve yaygınlığı üzerinde büyük bir etkiye sahiptir.

Akupunkturun Klinik Uygulamalarındaki Güncel Gelişmeler

Geleneksel akupunktur tekniklerinin yanı sıra, modern tıp alanındaki ilerlemelerin de etkisiyle akupunkturun klinik uygulamalarında yeni yöntemler geliştirilmektedir. Özellikle, akupunkturun kronik ağrı, migren, uyku bozuklukları, depresyon gibi çeşitli sağlık sorunlarının tedavisindeki etkinliği üzerine yapılan araştırmalar, bu alandaki güncel gelişmelerin önemini ortaya koymaktadır.

Akupunkturun Klinik Uygulamalarındaki Temel Odak Noktaları

Akupunkturun klinik uygulamalarında odaklanılan temel noktalar arasında, tedavi edilmesi hedeflenen sağlık sorununun tespiti, hastanın bireysel durumu ve ihtiyaçları, tedavi sürecinin takibi ve sonuçların değerlendirilmesi yer almaktadır. Akupunktur merkezi, bu noktalarda uzman akupunktur uzmanları tarafından yönlendirilmekte ve teknikleri üst düzey uzmanlık gerektirmektedir.

Akupunktur Teknikleri Kullanım Alanları
Geleneksel Çin akupunktur teknikleri Enerji akışının dengelenmesi, kronik ağrı tedavisi
Elektroakupunktur Sinir sistemini uyararak ağrıyı azaltma, kas spazmlarının giderilmesi
Aurikuloterapi Kulak üzerindeki noktaları uyarma, bağımlılıkların tedavisi

Tablo 1: Farklı Akupunktur Tekniklerinin Kullanım Alanları

Akupunkturun klinik uygulamalarındaki güncel gelişmeler, tıp alanındaki araştırmaların ve teknolojik ilerlemelerin etkisiyle sürekli olarak yenilenmekte ve geliştirilmektedir. Bu sayede, akupunkturun etkinliği ve uygulama alanları genişlemekte, hastaların sağlık sorunlarının tedavisinde daha etkili ve kişiye özel yöntemler uygulanmaktadır.

Akupunkturun Biyolojik Etki Mekanizmaları: Son Araştırmalar

Akupunktur, binlerce yıldır Çin tıbbında kullanılan bir tedavi yöntemidir. Özellikle akupunktur noktaları üzerinde yapılan uygulamalar, vücudun doğal iyileşme sürecini destekleyerek birçok farklı sağlık sorununa çözüm olabilmektedir. Son yıllarda yapılan araştırmalar, akupunkturun biyolojik etki mekanizmalarını daha iyi anlamamıza yardımcı olmaktadır.

Akupunktur Noktalarının Önemi

Akupunkturun etkili olabilmesi için belirli noktalara doğru uygulama yapılması gerekmektedir. Bu noktalar, vücudun enerji akışı üzerinde önemli bir rol oynamaktadır. İğne uygulaması sayesinde bu noktalardaki enerji akışı düzenlenmekte ve vücudun kendi iyileşme mekanizmaları harekete geçirilmektedir. Akupunktur noktaları, vücudun farklı sistemleri ile bağlantılıdır ve bu noktalara yapılan uygulamalar, hastalıkların tedavisinde etkili olabilmektedir.

Son Araştırmaların Bulguları

Son araştırmalar, akupunkturun biyolojik etki mekanizmalarını ortaya koymaktadır. Özellikle sinir sistemine etki ederek ağrı kesici etkiler gösterdiği bilinmektedir. Ayrıca bağışıklık sistemi üzerinde olumlu etkileri olduğu ve anti-inflamatuar etki gösterdiği de tespit edilmiştir. Bu noktada, akupunkturun stresi azaltıcı etkisi ve zihinsel sağlık üzerindeki olumlu etkileri de vurgulanmaktadır. Tüm bu bulgular, akupunkturun vücudun çeşitli biyolojik sistemleri üzerinde derin etkileri olduğunu göstermektedir.

Sonuç olarak, akupunkturun biyolojik etki mekanizmaları hakkında yapılan son araştırmalar, bu konudaki bilgilerimizi genişletmektedir. Bu sayede, akupunkturun etkili ve güvenilir bir tedavi yöntemi olduğu bilimsel olarak daha da kanıtlanmaktadır. Akupunkturun sağlık üzerindeki olumlu etkileri, günümüzde daha iyi anlaşılmakta ve giderek daha fazla insan tarafından tercih edilmektedir.

Akupunkturun Fizyolojik Etkileri ve Organ Sistemleri Üzerindeki Etkileri

Akupunktur, geleneksel Çin tıbbına dayanan bir tedavi yöntemi olup, son yıllarda dünya genelinde yaygın bir şekilde uygulanmaktadır. Akupunkturun vücut üzerinde birçok fizyolojik etkisi bulunmaktadır ve farklı organ sistemleri üzerinde de olumlu etkileri gözlemlenmektedir.

Fizyolojik Etkileri

Akupunkturun fizyolojik etkileri arasında endorfin salgılanması, kan dolaşımının artması ve sinir sistemi üzerindeki düzenleyici etkiler bulunmaktadır. Vücuda yapılan akupunktur uygulamalarıyla birlikte beyinde endorfin adı verilen mutluluk hormonu salgılanır. Bu da ağrıyı azaltıcı etkiye sahiptir. Aynı zamanda kan dolaşımının artmasıyla birlikte vücuttaki oksijen ve besin maddelerinin taşınması hızlanır, iyileşme süreci hızlanır. Akupunkturun sinir sistemi üzerindeki düzenleyici etkileri sayesinde ise stres ve anksiyete gibi durumlarla başa çıkmak daha kolay hale gelir.

Organ Sistemleri Üzerindeki Etkileri

Akupunkturun organ sistemleri üzerinde de olumlu etkileri bulunmaktadır. Örneğin, bağışıklık sistemi üzerinde pozitif etkileri vardır. Akupunktur, bağışıklık fonksiyonlarını düzenleyerek hastalıklara karşı vücudun direncini artırabilir. Ayrıca solunum sistemi üzerindeki etkileri de göz ardı edilemez. Astım ve bronşit gibi solunum yolu problemlerinde akupunkturun olumlu etkileri gözlemlenmiştir. Sindirim sistemi üzerinde de rahatlatıcı etkilere sahip olan akupunktur, sindirim sorunlarına karşı destekleyici bir tedavi yöntemi olarak kullanılabilir.

Özet Tablo

Fizyolojik Etkiler Organ Sistemleri Üzerindeki Etkiler
Endorfin Salgılanması Bağışıklık Sistemi Üzerindeki Etkiler
Kan Dolaşımının Artması Solunum Sistemi Üzerindeki Etkiler
Sinir Sistemi Düzenleyici Etkiler Sindirim Sistemi Üzerindeki Etkiler

Akupunkturun fizyolojik etkileri ve organ sistemleri üzerindeki etkileri, vücuttaki dengelerin düzeltilmesine ve sağlığın desteklenmesine yardımcı olmaktadır. Bu nedenle akupunktur, sadece ağrı tedavisinde değil, genel sağlık ve wellness üzerinde de olumlu etkilere sahip bir tedavi yöntemidir.

Akupunkturun Uzun Vadeli Etkileri: Kapsamlı Yeni Bulgular

Akupunktur, geleneksel Çin tıbbının bir parçası olarak binlerce yıldır kullanılan bir tedavi yöntemidir. Son yıllarda yapılan araştırmalar, akupunkturun uzun vadeli etkileri hakkında kapsamlı yeni bulgular ortaya koymuştur. Bu bulgular, akupunkturun sadece semptomları tedavi etmekle kalmayıp, birçok kronik rahatsızlık üzerinde olumlu etkileri olduğunu göstermektedir.

Akupunkturun Kronik Ağrı Üzerindeki Etkileri

Akupunkturun kronik ağrı üzerindeki etkileri, çok sayıda çalışmada incelenmiştir. Yapılan araştırmalar, akupunkturun özellikle sırt, boyun ve diz ağrıları gibi kronik ağrılar üzerinde etkili olduğunu göstermektedir. Ayrıca, akupunkturun analjezik etkileri üzerine yapılan çalışmalar, vücuttaki doğal ağrı kesici mekanizmaları harekete geçirdiğini ve endişe ve depresyon semptomlarını azalttığını ortaya koymuştur.

Akupunkturun Uykusuzluk ve Kaygı Üzerindeki Etkileri

Uykusuzluk ve kaygı, modern yaşamın yaygın sorunlarıdır. Akupunkturun uykusuzluk ve kaygı üzerindeki etkileri üzerine yapılan araştırmalar, akupunkturun stres hormonlarını dengelediğini ve uykusuzluk semptomlarını hafiflettiğini göstermektedir. Ayrıca, akupunkturun duygusal dengeyi sağladığı ve kaygıyı azalttığı yapılan çalışmalarda ortaya konmuştur.

Sonuç olarak, akupunkturun uzun vadeli etkileri hakkında yapılan araştırmalar, bu geleneksel tedavi yönteminin birçok kronik rahatsızlık üzerinde olumlu etkilere sahip olduğunu göstermektedir. Ancak, akupunkturun etkileri kişiden kişiye değişebileceği için, herhangi bir tedavi yöntemi almadan önce mutlaka uzman bir sağlık profesyoneline danışmak önemlidir.

Akupunkturun Psikolojik ve Duygusal Durum Üzerindeki Etkisi

Akupunkturun sadece fiziksel sağlık üzerinde değil, aynı zamanda psikolojik ve duygusal durum üzerinde de olumlu etkileri olduğunu biliyor muydunuz? Çin tıbbına dayanan bu alternatif tıp yöntemi, vücuttaki enerji akışını düzenleyerek stres, kaygı, depresyon gibi psikolojik sorunlara da fayda sağlayabilmektedir.

Akupunkturun Psikolojik Etkileri

Akupunkturun psikolojik etkileri arasında stres, kaygı ve depresyon gibi durumların azalması bulunmaktadır. İğnelerin belirli noktalara yerleştirilmesi, vücuttaki endorfin ve serotonin gibi mutluluk hormonlarının salgılanmasını tetikleyerek ruh halinin düzelmesine yardımcı olabilir.

Akupunkturun Duygusal Durum Üzerindeki Etkileri

Akupunkturun duygusal durum üzerindeki etkileri arasında ise genel bir denge ve rahatlama hissi bulunmaktadır. Vücuttaki enerji akışının düzenlenmesi, duygusal dalgalanmaların azalmasına ve huzurun artmasına yardımcı olabilir.

“Akupunkturun ruh halini düzelten ve zihinsel odaklanmayı artıran etkileri vardır.”

Akupunkturun psikolojik ve duygusal durum üzerindeki etkileri konusunda yapılan araştırmalar, bu alternatif tıp yönteminin ruh sağlığına olumlu katkıları olduğunu göstermektedir. Bu nedenle, akupunkturun sadece fiziksel rahatsızlıkların tedavisinde değil, aynı zamanda ruh sağlığının korunmasında da önemli bir rol oynayabileceği düşünülmektedir.

Psikolojik Etkileri Duygusal Durum Üzerindeki Etkileri
Stresin azalması Denge ve rahatlama hissi
Kaygının azalması
Depresyonun azalması

Akupunkturun Nokta Seçimi ve Tedavi Stratejilerindeki Yenilikler

Son yıllarda, akupunktur tedavisi gelişen teknoloji ve bilimsel araştırmaların da etkisiyle önemli yenilikler yaşamıştır. Bu yenilikler hem nokta seçimi hem de tedavi stratejileri üzerinde yapılan araştırmalar sayesinde ortaya çıkmıştır.

Nokta Seçimindeki Yenilikler

Akupunkturun etkinliği, doğru noktaların seçilmesiyle doğrudan ilişkilidir. Son zamanlarda yapılan araştırmalar, geleneksel akupunktur noktalarının yanı sıra yeni noktaların da tedaviye dahil edilmesi gerektiğini göstermektedir. Bazı önemli noktaların keşfedilmesiyle birlikte tedavi başarısı artmıştır.

Nokta seçimindeki yeniliklerin başlıca sebepleri şunlardır:

 1. Modern teknolojinin sağladığı imkanlarla noktaların etkileri daha detaylı şekilde incelenebilmektedir.
 2. Farklı kültürlerden akupunktur yöntemlerinin bir araya gelmesiyle yeni noktaların etkisi keşfedilmiştir.
 3. Bilimsel araştırmaların yapılmasıyla akupunkturun fizyolojik etkileri daha iyi anlaşılmış ve yeni noktalar belirlenmiştir.

Tedavi Stratejilerindeki Yenilikler

Akupunktur tedavisinde kullanılan stratejiler, hastalığın türüne ve kişinin bireysel durumuna göre şekillenmektedir. Yenilikçi tedavi stratejileri, hastaların %100 memnuniyet oranıyla sonuçlanmaktadır.

Yenilikçi tedavi stratejilerinin temel sebepleri şunlardır:

 1. Farklı hastalıkların tedavisinde kullanılan akupunktur noktalarının kombinasyonlarıyla oluşturulan yeni stratejiler, daha etkili sonuçlar vermektedir.
 2. Bireysel farklılıkların göz önünde bulundurulmasıyla kişiye özel tedavi stratejileri geliştirilmiştir.
 3. Yapılan araştırmalar sonucunda, akupunktur tedavisinin daha etkili olabilmesi için uygulama sıklığı ve süresi gibi faktörlerde yenilikler yapılmıştır.

Akupunkturun nokta seçimi ve tedavi stratejilerindeki yenilikler, hastaların daha etkili ve hızlı bir şekilde iyileşmelerini sağlamaktadır. Bu yenilikler, akupunkturun modern tıbbın bir parçası haline gelmesine katkıda bulunmaktadır.

Akupunkturun Kullanımı ve Etkinliği: Meta-Analiz Çalışmaları

Akupunktur, geleneksel Çin tıbbına dayanan ve vücuttaki belirli noktalara ince iğnelerin batırılmasıyla yapılan bir tıbbi tedavi yöntemidir. Bu yöntem, günümüzde dünya genelinde birçok hastalığın tedavisinde kullanılmaktadır. Akupunkturun etkinliği ve kullanım alanları ise yapılan meta-analiz çalışmalarıyla detaylı bir şekilde incelenmiştir.

Akupunkturun kullanımı genellikle ağrı, migren, stres, baş ağrısı gibi durumların tedavisinde yaygın olarak tercih edilmektedir. Yapılan meta-analiz çalışmaları, akupunkturun bu alanlarda etkili olduğunu göstermektedir. Özellikle kronik ağrı durumlarında, akupunkturun plasebo tedavilerinden daha etkili olduğu ve belirli bir süre sonra daha düşük ağrı düzeyleriyle sonuçlandığı gözlemlenmiştir.

Akupunkturun Kullanımının Avantajları

Akupunkturun kullanımı, ilaçlara bağlı olmayan, doğal bir tedavi yöntemi olmasıyla birçok avantaj sunmaktadır. Ayrıca, vücuttaki enerji akışını dengeleyerek bağışıklık sistemini güçlendirdiği düşünülmektedir. Bu nedenle, akupunkturun sadece semptomları tedavi etmekle kalmayıp, temel nedenlere de müdahale ettiği ve tedavinin uzun vadeli etkilerine de katkıda bulunduğu görülmektedir.

Meta-Analiz Çalışmalarının Sonuçları

Akupunkturun etkinliği üzerine yapılan meta-analiz çalışmalarının çoğu, akupunkturun belirli durumlarda plasebo tedavilerinden daha etkili olduğunu ortaya koymuştur. Özellikle migren, kronik ağrı ve stres gibi durumlarda akupunkturun tedavi sonuçlarının daha başarılı olduğu gözlemlenmiştir. Ayrıca, akupunkturun yan etkilerinin oldukça düşük olması da tercih edilme sebeplerinden biridir.

Akupunkturun Avantajları Meta-Analiz Sonuçları
– İlaçlara bağlı olmayan bir tedavi yöntemi olması – Akupunkturun plasebo tedavilerinden daha etkili olduğu
– Doğal bir tedavi yöntemi olması – Migren, kronik ağrı ve stres gibi durumlarda başarılı sonuçlar vermesi
– Vücuttaki enerji akışını dengeleyerek bağışıklık sistemini güçlendirmesi – Yan etkilerinin oldukça düşük olması

Sonuç olarak, akupunkturun geleneksel tıbbın dışında bir alternatif tıp yöntemi olarak değerlendirilmesine rağmen, yapılan meta-analiz çalışmaları ve klinik araştırmalar sonucunda etkili ve güvenli bir tedavi seçeneği olduğu kanıtlanmıştır.

Akupunkturun Klinik Dışı Uygulamaları ve Alternatif Tedavi Alanları

Akupunktur, geleneksel Çin tıbbına dayanan ve yüzyıllardır kullanılan bir tedavi yöntemidir. Günümüzde ise sadece klinik ortamlarda değil, klinik dışı uygulamaları ve alternatif tedavi alanlarında da yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Akupunkturun sadece ağrı tedavisi için değil, birçok farklı hastalık ve rahatsızlıkta da etkili olduğu bilinmektedir.

Akupunkturun Klinik Dışı Uygulamaları

Akupunktur, klinik dışı uygulamalarıyla da birçok farklı alanda kullanılmaktadır. Özellikle stres, anksiyete, uyku düzensizlikleri gibi psikolojik rahatsızlıkların tedavisinde etkili olduğu bilinmektedir. Ayrıca kilo kontrolü, sigara bırakma gibi alışkanlık değişikliği programlarında da başarıyla kullanılmaktadır. Ayrıca spor performansını arttırmak, enerjiyi dengelemek gibi alanlarda da akupunktur tercih edilmektedir.

Akupunkturun Alternatif Tedavi Alanları

Akupunktur, alternatif tedavi alanlarında da oldukça yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Özellikle migren, fibromiyalji, sırt ağrısı, boyun ağrısı gibi kronik ağrıları olan hastaların tedavisinde etkili olduğu bilinmektedir. Ayrıca bazı gastrointestinal rahatsızlıklar, kısırlık sorunları, kemoterapi yan etkileri gibi durumlarda da akupunkturun olumlu etkileri görülmektedir.

Akupunkturun klinik dışı uygulamaları ve alternatif tedavi alanları, geleneksel tıp yöntemlerine alternatif bir seçenek oluşturmakta ve birçok farklı rahatsızlığın tedavisinde etkili olabilmektedir. Ancak herhangi bir tedavi yönteminde olduğu gibi, akupunkturun da uzman kişilerce ve uygun şekilde uygulanması önemlidir.

Akupunktur, klinik dışı uygulamaları, alternatif tedavi gibi kelimeler makalede öne çıkan anahtar kelimelerdir.

Sıkça Sorulan Sorular

Akupunktur nedir?

Akupunktur, vücutta belirli noktalara ince iğnelerin batırılmasıyla yapılan geleneksel bir Çin tıbbı tedavi yöntemidir.

Akupunktur nasıl etki eder?

Akupunktur, vücuttaki enerji akışını düzenlemeye yardımcı olarak ağrıyı azaltabilir, stresi azaltabilir ve genel sağlık ve iyilik halini artırabilir.

Akupunkturun yan etkileri nelerdir?

Akupunktur genellikle güvenli bir tedavi yöntemidir, ancak bazı insanlarda hafif kanama, halsizlik veya iğne batması sonucu ağrı olabilir.

Akupunktur hangi durumlarda kullanılır?

Akupunktur, kronik ağrı, baş ağrısı, migren, fibromiyalji, sırt ağrısı, boyun ağrısı, osteoartrit gibi durumların tedavisinde kullanılabilir.

Akupunktur ne kadar süre uygulanmalıdır?

Akupunktur tedavisi genellikle haftada bir veya iki kez, 4 ila 12 hafta boyunca uygulanabilir. Tedavi süresi duruma ve bireye bağlı olarak değişebilir.

Kimler akupunktur yaptırmamalıdır?

Hamile kadınlar, kan pıhtılaşma bozukluğu olanlar, kalp pili kullananlar veya bulaşıcı hastalığı olanlar akupunktur yaptırmadan önce doktorlarına danışmalıdır.

Akupunkturun etkisi ne zaman görülür?

Akupunkturun etkisi kişiden kişiye farklılık gösterebilir; bazı insanlar hemen sonuç alırken, diğerleri birkaç seans sonunda etki görmeye başlayabilir.

Akupunktur yapıldıktan sonra nelere dikkat edilmelidir?

Akupunktur sonrasında sıcak duş veya banyo yapılmamalı, ağır egzersizlerden kaçınılmalı ve bol su içilmelidir. Ayrıca iğne bölgesinin kızarması normaldir.

Akupunktur masrafı ne kadardır?

Akupunktur masrafları yer ve uygulayıcıya göre değişiklik gösterebilir. Genellikle bir seansın maliyeti 100 TL ile 300 TL arasında olabilir.

Akupunkturun bilimsel olarak etkili olduğu kanıtlanmış mıdır?

Bazı araştırmalar akupunkturun bazı durumları tedavi etmede etkili olduğunu göstermiştir, ancak tam olarak bilimsel olarak kanıtlanmış bir tedavi yöntemi olarak kabul edilmemektedir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir